Location


บริษัท เบส อิลิเซอร์ จำกัด (สาขาสยามพารากอน)
- ที่ตั้ง 991/1 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- ชั้น 3 แผนก Be Gadget

บริษัท เบส อิลิเซอร์ จำกัด (สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9)
- ที่ตั้ง 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
- อยู่ตรงข้าม Supersports

บริษัท เบส อิลิเซอร์ จำกัด (สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์)
- ที่ตั้ง 69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
- ชั้น 2 อยู่ตรงข้าม Supersports

บริษัท เบส อิลิเซอร์ จำกัด (สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว)
- ที่ตั้ง 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- ชั้น 3 หน้า istudio และ ชั้น 3 ใน Supersports

บริษัท เบส อิลิเซอร์ จำกัด (สาขาเอ็มโพเรียม)
- ที่ตั้ง 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- ชั้น 4 แผนก BE TREND

บริษัท เบส อิลิเซอร์ จำกัด (สาขาเมกาบางนา)
- ที่ตั้ง เลขที่ 39 หมู่ที่ 6 บางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
- ชั้น 2 ตรงข้าม- ร้าน Adidas